LDR     01807nz a2200673nc 4500
001 28461519
003 RERO
005 20200316130559.0
008 200316n||azznnabbn a aaa |d
024 7 _ $a 118614649 $0 http://d-nb.info/gnd/118614649 $2 gnd
024 7 _ $a 027140105 $2 idref
035 _ _ $a A028461519
039 _ 9 $a 202003161305 $b 1000 $y 202003161304 $z 1000
040 _ _ $a DE-101 $9 r:DE-101 $b ger $d 1031 $d RERO vsbcvs
100 1 _ $a Singer, Isaac Bashevis, $d 1902-1991
400 0 _ $a IBS, $d 1902-1991
400 0 _ $a Jiṣḥaq B'aš"ewwis, $d 1902-1991
400 1 _ $a Baševis-Zinger, Icchak, $d 1902-1991
400 1 _ $a Bašewis, Jitzchok, $d 1902-1991
400 1 _ $a Bašewis, Yiṣḥāq, $d 1902-1991
400 1 _ $a Bašewis-Zinger, Jitzchok, $d 1902-1991
400 1 _ $a Bašewis-Zinger, Y., $d 1902-1991
400 1 _ $a Bašewis-Zinger, Yiṣḥāq, $d 1902-1991
400 1 _ $a Bashevis Singer, Isaac, $d 1902-1991
400 1 _ $a Bashevis Singer, Itzhak, $d 1902-1991
400 1 _ $a Bashevis, Isaac, $d 1902-1991
400 1 _ $a Basheṿis, Yitsḥaḳ, $d 1902-1991
400 1 _ $a Bashevis-Singer, Isaac, $d 1902-1991
400 1 _ $a Bashevis-Singer, J., $d 1902-1991
400 1 _ $a Bashevis-Zinger, Yitshak, $d 1902-1991
400 1 _ $a Bashevits, Yitshak, $d 1902-1991
400 1 _ $a Bashvis-Zinger, Yitsḥaḳ, $d 1902-1991
400 1 _ $a Dzivger, Visag, $d 1902-1991
400 1 _ $a Singer, I. B., $d 1902-1991
400 1 _ $a Singer, Icchok Baszewis, $d 1902-1991
400 1 _ $a Singer, Isaac B., $d 1902-1991
400 1 _ $a Singer, Isaak B., $d 1902-1991
400 1 _ $a Singer, Isak B., $d 1902-1991
400 1 _ $a Singer, Isak Baševis, $d 1902-1991
400 1 _ $a Singer, Itzhak B., $d 1902-1991
400 1 _ $a Singer, Itzhak Bashevis, $d 1902-1991
400 1 _ $a Sinker, Isaak Mpasebis, $d 1902-1991
400 1 _ $a Xinge, Yisa, $d 1902-1991
400 1 _ $a Zinger, Isak B., $d 1902-1991
400 1 _ $a Zinger, Yiṣḥāq B., $d 1902-1991
400 1 _ $a Zînger, Yiṣḥāq Baševîs, $d 1902-1991
400 1 _ $a Zinger, Yitshak Bashevis-, $d 1902-1991
400 1 _ $a Zinger, Yitsḥaḳ Bashevis, $d 1902-1991
400 1 _ $a Zinger, Yitsḥaḳ Basheṿis-, $d 1902-1991
400 1 _ $a Zsinger, Itzhak Bašewis, $d 1902-1991
400 1 _ $a Zynger, Icek-Hersz, $d 1902-1991
670 _ _ $a Gemäss LCAuth und GND
670 _ _ $a M ; B 1996 ; LoC-NA
680 _ _ $a Amerikan. Schriftsteller und Journalist poln. Herkunft
680 _ _ $a Auszeichnung: Nobelpreis für Literatur (1978)
680 _ _ $a poln. Herkunft ; schrieb ursprünglich Jiddisch, später Englisch ; Literatur-Nobelpreisträger 1978
680 _ _ $a Schriftsteller
680 _ _ $a Classement des oeuvres au titre anglais et non à l'original yiddish
900 _ 1 $a GND $b 20200316
930 _ _ $a (GND) 118614649