LDR     00402nz a2200133n 4500
001 99999
003 RERO
005 20200914091213.0
008 000610 a abbn a ana d
024 7 _ $a 029634717 $2 idref
035 _ _ $a A000099999
039 _ 9 $a 202009140912 $b VLOAD $c 202009060659 $d VLOAD $c 202009011653 $d VLOAD $c 201007092323 $d VLOAD $y 200006100104 $z VLOAD
040 _ _ $a RERO frbcuc
100 1 _ $a KrasiƄski, Zygmunt
400 1 _ $a Krasinski, Zygmund