LDR     00426nz a2200145n 4500
001 78574
003 RERO
005 20200914090921.0
008 000610 a abbn a ana d
024 7 _ $a 030091667 $2 idref
035 _ _ $a A000078574
039 _ 9 $a 202009140909 $b VLOAD $c 202009060656 $d VLOAD $c 202009011646 $d VLOAD $c 201007092323 $d VLOAD $y 200006100000 $z VLOAD
040 _ _ $a RERO labcud
100 1 _ $a Harnack, Adolf von
400 1 _ $a Harnack, Adolf
400 1 _ $a Harnack, Carl Gustav Adolf von