LDR     00348nz a2200121n 4500
001 56488
003 RERO
005 20100709232153.0
008 000609 a abbn a ana d
035 _ _ $a A000056488
039 _ 9 $a 201007092321 $b VLOAD $c 200605262204 $d VLOAD $c 200308010031 $d VLOAD $y 200006092234 $z VLOAD
040 _ _ $a RERO frbcuc
110 2 _ $a Eglise apostolique orthodoxe géorgienne
410 2 _ $a Eglise orthodoxe géorgienne